top of page

Sebeřízená skupina neškoláků

Více než dva roky se u nás schází skupina dětí, které nechodí do školy. Jsou to ryzí unschooleři a svůj čas si řídí sami. Někteří si celý den hrají, jiní paří na mobilu, tvoří v ateliéru, věnují se vědeckým pokusům a projektům, vymýšlejí spoustu pohybových a sportovních aktivit, nebo si jen tak povídají s průvodci, kteří jsou dětem celý den k dispozici.

neskolaci.png
 • pracujeme s principy sebeřízeného, přirozeného a svobodného vzdělávání

 • děti nejsou hodnoceny, průvodci nevyužívají vnější motivaci,
  ale naopak se zaměřují na motivaci vnitřní

 • program si domlouvají samy děti přímo s průvodci

 • ve skupině provádíme dohody konsensem, nehlasujeme

 • kapacita skupiny je 15 dětí

 • skupina funguje 3 dny v týdnu (pondělí, středa, čtvrtek) vždy od 9:30 do 15:30

 • měsíční poplatek je 6500 Kč 

o skupině

neskolaci1.png

jak vypadá den

 • děti se schází od 9:30

 • po 10. hodině bývá ranní kruh,
  na kterém si děti s průvodci domluví program dne

 • mezi 12. a 13. hodinou obědváme
  (děti si nosí vlastní jídlo)

 • od 15 hodin probíhá společný úklid a reflexe dne

 • do 17 hodin je možné v EduCornu dále pobývat , ale už za přítomnosti rodičů

Chcete se připojit?

 • nejprve vyplňte náš dotazník

 • dalším krokem bude osobní setkání

 • pokud se shodneme, dítě si může naši skupinu na 3 dny vyzkoušet

 • po "dnech na zkoušku" se opět potkáme, probereme průběh a pokud bude oboustranně vše v pořádku, domluvíme připojení do skupiny

Naše hodnoty

hranice.jpg
kolecko5.png

Hranice

komunikace.jpg
kolecko1.png

Komunikace

upřímnost.jpg
kolecko4.png

Upřímnost

dobrovolnost.jpg
kolecko2.png

Dobrovolnost

smyslupnost.jpg
kolecko3.png

Smysluplnost

bottom of page